22 januari, 2008

Ny märkning från KRAVS dotterorganisation

Inte bara närodlat utan nu lanseras närfiskat av Svensk fisk. Svensk fisk skriver: "Detta innebär att hela produktionsledet skall vara medlemmar i Närfiskat; Fiskebåt, grossist, detaljist/restaurang, för att varan skall få säljas som en Närfiskat produkt." Det låter bra men är säkert inte så lätt genomfört i praktiken. Liksom all annan sådan märkning kostar det troligtvis en rejäl slant för den som önskar vara med. Aranea Certifiering håller i märkningen och är en dotterorganisation till KRAV.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...