06 juli, 2007

Gruvdrift på Österlen - off toppic

Scenariot är en mardröm. Gruvdrift på Österlen men ändå har ett danskt bolag ansökt om att få bryta alunskiffer nära Hammenhög. Frågeställare är ägarna till Gärsnäs slott. Vad kommer det att innebära? Turismen påverkas, jordbrukslandskapet likaså och konsekvenser som att skadliga ämnen kommer i dagen är inte uteslutet.

Idag är marken ett underbart odlingslandskap. Det är en lisa att åka igenom och njuta av böljande rapsfält, betodlingar och mjukt böljande kornfält men hur länge till? Prospekteringsstället ligger nära Gunnarshög, där jättegod rapsolja produceras, 3 km från Glimmingehus borg, nära fornlämningar. Odlare som levererar till hela Sverige finns inte långt ifrån Sparrisodlaren i Skillinge och Stockholms Gården vid Löderup är bara några.

Det här är ett sommarlandskap, mitt och andras. Utan att vara jättepåläst tycker jag det verkar vara en kortsiktig lösning som får långsiktiga konsekvenser. Att förstöra ett jordbrukslanskap som är klassat 10 av 10 möjliga och som funnits länge, men det vackra, njutningsfulla som Österlen representerar går oxå förlorat. Självklart har jag skrivit upp mig på protestlista mot det här. Vill du också göra det kan du läsa mer på Ja till Österlen. I Kristianstad nyheter finns lite mera info.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...